عنوان : آشنایی با اصول مسحیت
شروع رویداد 2024-03-13 16:00:00
اتمام رویداد 2024-07-25 16:00:00
نیاز به نام نویسی دارد
زمان شروع نام نویسی 2024-02-12 00:00:00
زمان پایان نام نویسی 2024-03-12 00:00:00
شما از طریق فرم زیر می توانید در دوره ثبت نام کنید.
این عنوان دارای یک کانال تلگرامی می باشد که شما می توانید از طریق ربات تلگرامی روبرو وارد آن شوید. کانال تلگرامی
توضیحات
کلاس ها به صورت آنلاین و از طریق برنامه زوم برقرار می گردد که لینک آن قبل از شروع در کانال مربوطه در اختیار شما قرار می گیرد. مدت زمان هر کلاس دو ساعت می باشد.